doskonalenie zawodowe

Obowiązkowa akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

Publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli będą miały obowiązek posiadania akredytacji. Akredytację będzie mogła uzyskać placówka, która: prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa; organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zaspokajające potrzeby nauczycieli korzystających z oferty placówki i sprzyjające ich rozwojowi zawodowemu; w planowaniu swojej pracy uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli korzystających z oferty […]