etaty nauczycielskie

Czy wprowadzenie reformy doprowadzi do zwolnień nauczycieli?

Proponowane zmiany w oświacie przyczynią się do zwiększenia w skali kraju liczby etatów nauczycieli, a nie do ich zmniejszenia. Nie zmieni się liczba uczniów w systemie oświaty oraz liczba lat nauki. Zmieni się tylko w pewnym zakresie liczba klas w szkołach prowadzonych przez dane typy samorządów. Na przykład w gminach zmieni się liczba klas z […]

Godziny ponadwymiarowe

Średnia liczba godzin ponadwymiarowych przypadająca na etat nauczyciela w szkole ponadpodstawowej w roku szkolnym 2019/2020 nie będzie wyższa niż w roku szkolnym 2016/2017. Regulacja nie dotyczy: nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych.