finansowanie oświaty

Jakie są koszty reformy?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że proponowana reforma wygeneruje zarówno koszty, jak i oszczędności. Projektując zmiany przewidzieliśmy finansowanie zwiększonych wydatków samorządów związanych z reformą. W 2017 r. samorządy mogą spodziewać się większych wydatków w związku z wprowadzeniem siódmej klasy szkoły podstawowej. Jednak klas siódmych będzie w skali kraju więcej niż byłoby pierwszych klas gimnazjum. Dzieje się tak, ponieważ […]

W czasie najbliższych 2 lat mają być przedstawione projekty ustaw dotyczące finansowania zadań oświatowych, egzaminów zewnętrznych oraz wspierania rozwoju dziecka i ucznia. Dlaczego tak późno?

Harmonogram pracy nad przygotowaniem projektów ustaw jest dokładnie zaplanowany i przemyślany. Zmian, które są konieczne i pilne w systemie edukacji, jest bardzo wiele. Zidentyfikowaliśmy blisko 200 obszarów, które wymagają szybkiej interwencji. To o nich dyskutowaliśmy podczas pierwszej w historii ogólnopolskiej debaty publicznej z udziałem wszystkich osób zainteresowanych oświatą. Wiemy, że pilnych zmian wymaga kwestia finansowania […]