kształcenie specjalne

Zmiany w innych szkołach

Gimnazjum dla dorosłych W systemie oświaty funkcjonowało dotychczas gimnazjum dla dorosłych. Powstanie w ustroju szkolnym ośmioletniej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum ogólnokształcącego skutkuje wygaszaniem gimnazjum. Od 1 września 2017 r. wygaszamy klasę I dotychczas funkcjonującego gimnazjum dla dorosłych, a w latach następnych kolejne klasy. Likwidacja pierwszej klasy gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie […]

Zmiany w kształceniu specjalnym

Zmiany mają na celu podwyższenie jakości oddziaływań jednostek systemu oświaty wobec dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy. system oświaty ma obejmować również przedszkola i szkoły z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, a także przedszkola i szkoły integracyjne i specjalne. Proponowana zmiana ma charakter porządkujący, bowiem wskazane przedszkola i szkoły funkcjonują obecnie w systemie; […]