ośrodki szkolno-wychowawcze

Zmiany w kształceniu specjalnym

Zmiany mają na celu podwyższenie jakości oddziaływań jednostek systemu oświaty wobec dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy. system oświaty ma obejmować również przedszkola i szkoły z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, a także przedszkola i szkoły integracyjne i specjalne. Proponowana zmiana ma charakter porządkujący, bowiem wskazane przedszkola i szkoły funkcjonują obecnie w systemie; […]