patron szkoły

Patron szkoły

Proponujemy, aby szkoły, które podlegają zmianom organizacyjnym w związku z reformą, a mają patrona, zachowały go. Szczegóły określiliśmy w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. 8-letnia szkoła podstawowa zachowuje imię dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w przypadku, gdy: 6-letnia szkoła podstawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową; szkoła podstawowa dla […]