podstawa programowa

Czy w szkołach ponadpodstawowych zaplanowano naukę przedmiotów w wymiarze rozszerzonym, takich jak fizyka, informatyka czy biologia? 

Przewidzieliśmy naukę przedmiotów w wymiarze rozszerzonym. W liceum ogólnokształcącym zaplanowaliśmy np. geografię, biologię, chemię, fizykę czy informatykę w tzw. rozszerzeniach na poziomie 6 godzin, a języka polskiego – 8 godzin w 4-letnim cyklu kształcenia. O ostatecznym kształcie ramowych planów nauczania zadecydują eksperci, którzy pracują nad podstawą programową do poszczególnych przedmiotów.

Czy uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 szóstą klasę szkoły podstawowej staną się uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej? Co z programem nauczania dla nich?

Program nauczania przygotowuje nauczyciel. MEN zmieni podstawę programową. Zgodnie z zapowiedziami pierwsze projektowane zmiany zostaną przedstawione do publicznych konsultacji pod koniec listopada 2016 roku.