wychowanie

Zmiany w zakresie wychowania w szkołach

Wprowadziliśmy po raz pierwszy definicję wychowania rozumianego jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmocnione i uzupełnione przez działania z zakres profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Połączyliśmy program wychowawczy szkoły i programu profilaktyki. szkoła lub placówka ma realizować program wychowawczo-profilaktyczny przygotowany w oparciu o przeprowadzoną […]