zakładanie szkół

Zmiana zezwoleń udzielonych przez organy samorządu na prowadzenie szkół publicznych

Zgodnie z art. 58 ust. 3 obowiązującej ustawy o systemie oświaty możliwe jest zakładanie i prowadzenie szkół publicznych (tj. bezpłatnych i powszechnie dostępnych) przez podmioty niepubliczne, tj. osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Szkoły te są prowadzone na podstawie zezwoleń wydawanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół […]